PRINT SEND TIL EN VEN
Lønstrup Vandværk ApS

Ved ledningsbrud, ledningspåvisning herunder stophaner kontakt:
Vandværkspasser Sigurd Knudsen på telefon 21 34 38 33.

Spørgsmål til bestyrelsen kontakt:
Bestyrelsesformand Henrik Jensen på telefon 98 96 00 84 eller send en mail til: admin@loenstrup-vandvaerk.dk

Spørgsmål til årsopgørelse eller meddelelse om ejerskifte og addresseændringer kontakt:
Kasserer Knud Mørk Jensen - telefon 27 25 81 79 eller send en mail til : knudmrk@gmail.com


Aktuelt

Normal drift
 

Ved driftsproblemer kontakt:

Sigurd Knudsen
Mob. 21 34 38 33

Spørgsmål til regning eller meddelelse om
adresseændringer:
Kontakt Hjørring
Vandselskab A-S,
tlf. 3841 2828.
Flytteformular klik her!
 

Bestyrelsen har besluttet at
det fremover er Hjørring
Vandselskab der laver
forbrugsafregningen for 
vandværket. Hjørring
Vandselskab har i flere år
stået for at udsende
aflæsningskort, forbrugerne
vil fra 2020 kunne se
årsopgørelsen for vandforbrug
og opkrævning af spildevands-
afgifter/tømningsordning på
samme årsopgørelse. Årsop-
gørelse for 2019 vil blive
udsendt af Lønstrup Vandværk.
Aconto for 2020 vil blive opkrævet
af Hjørring Vandselskab.