PRINT SEND TIL EN VEN
Lønstrup Vandværk ApS

Udskiftning af målere
For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol.

Udskiftning af målerne sikrer, at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter. Ved stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de forblive opsat i en periode på enten 3 eller 6 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat. Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium.

 


Aflæsning af vandmåleren
foretages af Hjørring Vandselskab
som videregiver aflæsningen
til Lønstrup Vandværk.

Hjørring Vandselskab A/S
kan kontaktes på tlf. 38412828
eller se www.hjvand.dk