PRINT SEND TIL EN VEN
Lønstrup Vandværk ApS

Vandmålere
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.
 

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren. 

Ved nye tilslutninger skal der etableres målerbrønd umiddelbart indenfor skel.
 

AflæsningHjørring Vandselskab A/S
udsender aflæsningskort til
måleraflæsning. Aflæsning
af vandmåleren skal fore-
tages hvert år pr. 31. december.
Aflæsningerne videregives
elektronisk til Lønstrup Vandværk.

Hjørring Vandselskab A/S
kan kontaktes på

tlf. 3841 2828
eller se
www.hjvand.dk