PRINT SEND TIL EN VEN
Lønstrup Vandværk ApS

Lønstrup Vandværk Aps forsyner 920 forbrugere med rent drikkevand.

Vandværket gennemgik primo 2009 en totalrenovering. Der blev etableret en ny filterbygning med to lukkede
trykfiltre: - for- og efter filter, nyt afblæsnings- og iltningsanlæg, nyt udpumpningsanlæg, ny eltavle incl. SRO anlæg mm.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vandværkspasseren en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 5 boringer.
Vandværket udpumper ca. 65.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.

Hårdhed
Drikkevandet fra vandværket er hårdt vand, det vil sige ca. 18 °dH.
 

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:

Se info om bestyrelsen


Ring til formanden eller
send en email til
admin@loenstrup-vandvaerk.dk eller
rokholm-jensen@mail.dk

Her kan du se den gældende indvindingstilladelse for Lønstrup Vandværk Aps.