PRINT SEND TIL EN VEN
Lønstrup Vandværk ApS

Lønstrup Vandværk blev stiftet den 16. juli 1918 som et aktieselskab.Vandværket er i dag et anpartsselskab med en anpartskapital på 200.000 kr. fordelt på 400 anparter.
I følge selskabets vedtægter afholdes den ordinære generalforsamling hvert år i Lønstrup i september måned.

Hvis du er interesseret i at blive anpartshaver så henvend dig til kasseren, eller send en email til vandværket for nærmere information.

Værket udpumper årligt ca. 50.000 m3 vand.

Vandværket har ca. 950 forbrugere, heraf ca. 200 helårsforbrugere, den resterende del er sommerhuse.

Bestyrelsen opfordrer alle, som færdes i og omkring Lønstrup, til at
henvende sig til vandværket, hvis der er mistanke om ledningsbrud.


Aktuelt


Driftsstatus:

På grund af lækagesporing, kan der forekomme uregelmæssig vandforsyning.

Bestyrelsen har besluttet at få fortaget analyse for Chloridazon i vandet. Der er udtaget prøver af alle fire i driftværende boringer. Der er heldigvis ikke fundet rester af Chloridazon. Se analyseresultatet klik her!

 

Ved driftsproblemer kontakt:

Sigurd Knudsen
Mob. 21 34 38 33

Spørgsmål til regning eller meddelelse om
adresseændringer:
Kontakt Knud Mørk Jensen

Tlf. 27 25 81 79
Email: knudmrk@gmail.com

Lønstrup Vandværk ApS
laver ikke flytteopgørelser.
Forbruget skal afregnes
direkte mellem køber og sælger